Regulamin

1. Organizatorem szkolenia jest firma Sylwester Dziewulski ul. Partyzantów 2, 24-350 Chodel NIP: 7132955627
2. Szkolenia odbywają się on-line w formie webinarium za pośrednictwem platformy ClickMeeting.
3. Uczestnikiem szkolenia jest każda osoba, której udział w szkoleniu został potwierdzony przez organizatora po uprzednim przesłaniu formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzeniu otrzymania opłaty za szkolenie.
4. Termin zgłoszenia na szkolenie upływa dzień przed ogłoszoną datą rozpoczęcia szkolenia lub w przypadku wyczerpania wolnym miejsc.
5. Szkolenie jest płatne. Koszt uczestnictwa w szkoleniu zawsze jest podany na stronie internetowej.
6. Opłacić szkolenie można za pośrednictwem PayU lub dokonując przelewu na numer konta 36 1140 2004 0000 3902 7804 8707
7. Organizator wydaje uczestnikowi szkolenia zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu podczas jego trwania.
8. Zaświadczenie wydawane jest bezpośrednio po zakończeniu szkolenia.
9. Wraz z zaświadczeniem uczestnik otrzymuje paragon lub fakturę uproszczoną.
10. Podczas dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, Uczestnik szkolenia potwierdza zapoznanie się i akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do uczestniczenia w szkoleniu na warunkach w nim określonych.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu. W takim przypadku każdy uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.
12. W przypadku gdy cześć szkolenia będzie organizowana w formie on-line organizator zapewnia podczas szkolenia możliwość zadawania pytań na czacie. Czat będzie moderowany. Na pytania zadane podczas szkolenia ale nie związane z tematyką szkolenia Organizator może odpowiedzieć po zakończeniu danego szkolenia.
13. Na czacie o którym mowa w pkt 12 obowiązuje zakaz publikowania treści obraźliwych, reklamowania, przedstawiania ofert handlowych. W przypadku złamania zasad regulaminu podczas trwania szkolenia, organizator zastrzega możliwość zablokowania uczestnikowi możliwość wypowiadania się na czacie.
14. Nagrywanie, kopiowanie i upowszechnianie materiałów szkoleniowych i treści przekazanych podczas szkolenia jest zabronione.
15. Regulamin obowiązuje Uczestnika i Organizatora od dnia zgłoszenia Uczestnika na szkolenie do momentu zakończenia szkolenia.
16. Wszelkie pytania dotyczące szkoleń uczestnik może kierować drogą elektroniczną przez formularz udostępniony w zakładce kontakt.
17. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.
18. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu jest możliwe wyłącznie po potwierdzeniu obecności podczas trwania szkolenia.
19. Rezygnacja z udziału w wykupionym szkoleniu może nastąpić 10 dni od daty opłaty jednak nie później niż przed datą i godziną rozpoczęcia szkolenia. W takim przypadku wpłacona kwota za udział w szkoleniu zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o rezygnacji z udziału w szkoleniu. W pozostałych przypadkach zwrot wpłaconej kwoty nie będzie możliwy.
20. Osoba która opłaciła szkolenie a która w nim nie uczestniczyła ma możliwość przepisania się na inny termin szkolenia które jest opublikowane na stronie agroszkolenia.pl
21. W przypadku gdy część szkolenia będzie organizowana w formie on-line Uczestnik oświadcza, że posiada sprzęt potrzebny do uczestnictwa w szkoleniu on-line.
22. Minimalne wymagania sprzętowe wymagane w przypadku uczestnictwa w części szkolenia w formie on-line: Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy); 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej); System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS. Stabilne łącze internetowe.

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ