przewiń w dół

Szkolenia z integrowanej produkcji roślin
Szkolenie z integrowanej produkcji roślin to szkolenia określone w Ustawie o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2023 r. poz.340). Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest stosownym zaświadczeniem, którego ważność wynosi 5 lat. Ukończenie szkolenia uprawnia m.in. do przeprowadzania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych oraz jest wymagane od osób które przystępują do systemu integrowanej produkcji roślin.
Pierwsze szkolenie (podstawowe) jest przeprowadzone zgodnie z ustalonym programem który obejmuje m.in. część praktyczną. Szkolenie podstawowe rozłożone jest na 2 dni. Zaświadczenie ze szkolenia podstawowego ważne jest 5 lat, po tym okresie należy ukończyć szkolenie uzupełniające- jednodniowe. Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu uzupełniającym ważne jest kolejne 5 lat.

Czym jest integrowana produkcja roślin?
Integrowana produkcja roślin to krajowy system jakości uregulowany w ustawie o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2023 r. poz.340). Zgodnie z obowiązującymi przepisami do zgłoszenia do systemu IP należy dołączyć potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu z zakresu integrowanej produkcji roślin.
Zgłoszenie wraz z zaświadczeniem należy przesłać do wybranej jednostki certyfikującej. Osoby zgłoszone do systemu podlegają corocznej kontroli.
Podczas kontroli gospodarstwa wykonywanej przez inspektorów jednostek certyfikujących dokonywana jest ocena spełnienia wymagań określonych w Ustawie o środkach ochrony roślin oraz w metodykach integrowanej produkcji roślin które zostały opracowane dla poszczególnych gatunków roślin. Pełną listę metodyk można pobrać na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa - piorin.gov.pl
Dokładne zasady i wymagania obowiązujące w systemie będą omówione podczas szkolenia.

Jakie są korzyści uczestnictwa w szkoleniu w zakresie integrowanej produkcji roślin?
Ukończenie szkolenia zastępuje szkolenie „chemizacyjne” oraz daje możliwość uczestnictwa w certyfikowanym systemie integrowanej produkcji roślin.
Z kolei uczestnictwo w systemie integrowanej produkcji roślin daje możliwość ubiegania się o dodatkowe dopłaty do gruntów w ramach nowego ekoschematu „Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin” gdzie szacowana stawka płatności do ha wynosić będzie ok 300 euro. Należy przy tym pamiętać, że pula środków przeznaczona na ten cel jest ograniczona i ostateczna stawka płatności może być mniejsza. Co roku stawka może się różnić. Inną korzyścią wynikającą z uczestnictwa w systemie integrowanej produkcji roślin jest certyfikat który wydaje jednostka certyfikująca po potwierdzeniu spełnienia wymagań. Certyfikat potwierdza uczestnictwo w systemie i często brany jest pod uwagę w ocenie punktowanej wniosków w ramach WPR 2023-2027.

Czy termin szkolenia ma znaczenie?
Tak. Należy pamiętać, że do systemu integrowanej produkcji roślin należy zgłosić się 30 dni przed planowanym siewem/sadzeniem lub przypadku upraw wieloletnich do 1 marca. Na dzień zgłoszenia do systemu integrowanej produkcji roślin wymagane jest zaświadczenie z ukończonego szkolenia w zakresie IPR.

Uwaga: Szkolenia z integrowanej produkcji roślin organizujemy w woj. lubelskim.

Szkolenia

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ